• ใช้พิมพ์ข้อมูล, วันที่, ล็อตนัมเบอร์ ลงบนกล่อง หรือ การ์ด
  • สามารถใช้ตัวพิมพ์โดยระบบหมึกพิมพ์ หรือพิมพ์โดยให้พื้นผิวนูน
  • ปรับความเร็วได้ 0-160 ชิ้น/นาที
  • มีเคาน์เตอร์ดิจิตอล 6 หลัก
K-420C
OBJECT:  Flat-Carton
SIZE:
 40m/m W x 100m/m L ~ 180m/m W x 350m/m L
SPEED:  0~160 pcs/min
OBJECT THICKNESS:  1m/.m~4m/m
INK:  Paste-ink
PRINTING HUB:  80m/m Ø printer hub
ZN TYPE
 T Type 3m/m, 2.5m/m, 2m/m
R Type 3m/m, 2.5m/m, 2m/m
PRINTING AREA  MAX: T 10 lines x 10 letters
R 5 lines x 10 letters
PITCH  3.5 m/m
ACCURACY  +/- 1m/m
WEIGHT  80 KG
SIZE:  1150L x 660W x 530H (m/m)
POWER:  AC110V / 220V x 200W
K-520C
OBJECT:  Flat-Carton
SIZE:
 40m/m W x 100m/m L ~ 180m/m W x 450m/m L
SPEED:  0~160 pcs/min
OBJECT THICKNESS:  1m/.m~4m/m
INK:  Paste-ink
PRINTING HUB:  80m/m Ø printer hub
ZN TYPE
 T Type 3m/m, 2.5m/m, 2m/m
R Type 3m/m, 2.5m/m, 2m/m
PRINTING AREA  MAX: T 10 lines x 10 letters
R 5 lines x 10 letters
PITCH  3.5 m/m
ACCURACY  +/- 1m/m
WEIGHT  95 KG
SIZE:  1150L x 760W x 530H (m/m)
POWER: AC110V / 220V x 200W