• เป็นเครื่องเชื่อมแบบตั้งโต๊ะอเนกประสงค์ ระบบอัตโนมัติหลากหลายขนาด เราให้คำปรึกษาและรับสั่งทำฮอร์น
  • เป็นระบบการเชื่อมที่ไม่ต้องใช้กาว น้ำยา หรือสารเคมี ใช้เวลาในการเชื่อมที่สั้นและไม่มีคราบหรือร่องรอยต่างๆตกค้างบนชิ้นงาน เครื่องจะปรับความถี่ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนฮอร์นช่วยลดเวลาในการตั้งงานหรือเปลี่ยนงานใหม่ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ช่วยป้องกัน และลดความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องและมีระบบควบคุมคลื่นความถี่ให้คงที่เพื่อให้งานเชื่อมได้มาตรฐานคงที่

<
By forced air cooling

             Item\Model                              1220B-CE
Output Power 1200W
Oscillation Frequency 20 kHz
Power Consumption 2500 W
 Input Voltage AC single phase 220V  15A
Contol System Constant Vibration Amplitude Control Auto frequency tuning system
Alarm Control Detects over-frequency (high/low), over-current, over-heat limits
Soft Start
Welding Control I.C.
Generator Cooling System
Meter Indicator Output collector current indication
Amplitude 11µm
Press System Pneumatic press, both-hand push button system
Press Pressure at 5kgf/cm2 95 kg
Press Gap 500 mm
Press Stroke Max. 75 mm
Transducer Cooling System By forced air cooling
Generator Dimensions
HxWxD (mm)
650x185x540
Press Dimensions
HxWxD (mm)
1330x390x600
Net Weight, Generator 40 kg.
Press 130 kg.
Net Weight 200 kg.
Gross Weight 220 kg.
Packing Dimensions, cbm 1 cbm