• เป็นเครื่องเชื่อมแบบตั้งโต๊ะอเนกประสงค์ ระบบอัตโนมัติหลากหลายขนาด เราให้คำปรึกษาและรับสั่งทำฮอร์น
  • เป็นระบบการเชื่อมที่ไม่ต้องใช้กาว น้ำยา หรือสารเคมี ใช้เวลาในการเชื่อมที่สั้นและไม่มีคราบหรือร่องรอยต่างๆตกค้างบนชิ้นงาน เครื่องจะปรับความถี่ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนฮอร์นช่วยลดเวลาในการตั้งงานหรือเปลี่ยนงานใหม่ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ช่วยป้องกัน และลดความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องและมีระบบควบคุมคลื่นความถี่ให้คงที่เพื่อให้งานเชื่อมได้มาตรฐานคงที่
          Item\Model                                  450B/P34S
Output Power                                    450W
Oscillation Frequency                                   20 kHz
Power Consumption                                   600 VA
 Input Voltage AC single phase, voltage to be arranged at instruction 110V/220V
Contol System Phase lock loop Auto frequency tuning system
Alarm Control
Soft Start
Welding Control Real time timer
Generator Cooling System By forced air cooling
Meter Indicator
Amplitude
Press System Pneumatic press, both-hand push button system
Press Pressure at 5kgf/cm2 60 kg
Press Gap 350 mm
Press Stroke Max. 50 mm
Transducer Cooling System By forced air cooling
Generator Dimensions
HxWxD (mm)
400x145x315
Press Dimensions
HxWxD (mm)
1050x266x500
Net Weight, Generator
Press
Net Weight 50 kg
Gross Weight
Packing Dimensions, cbm 0.5 cbm