• ระบบการติดฉลากได้ในแนวตั้ง เหมาะสำหรับขวดหรือบรรจุภัณฑ์ทรงกลมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยสามารถติดฉลากได้รอบหรือเพียงบางส่วนของบรรจุภัณฑ์
  • สามารถเลือกระบบการป้อนที่เหมาะสมกับขนาดของขวดหรือบรรจุภัณฑ์ และปรับตั้งความเร็วได้
  • สามารถเลือกติดตั้งเครื่องพิมพ์วันที่ HP-700IA เป็นอุปกรณ์เสริมได้

เหมาะสำหรับการติดฉลากบนวัสดุภัณฑ์ประเภทขวด และบรรจุภัณฑ์ทรงกลมต่างๆ

MODEL LR-520S LR-520M LR-520L
MAIN MACHINE:
LM-230 Multi-Performance Labeller. S/M/L
CONTROL BOX:
LM-230 Micro-Processor Control Box
DRIVE: Servo motor drived
DIRECTION: Left –> Right
MAX SPEED: 30M / 50M
LABELLING SPEED: 120pcs / min (Stander) | 200pcs/min( High Speed )
LABELLING WIDTH: 10~60mm 10~100mm 10~150mm
PRECISION: +/- 1mm +/- 1mm +/- 1.5mm
LABEL ROLL: MAX: 300mm Ø
LABEL CORE: Stander:75mmØ(3″)
PRODUCT SIZE : Min:35mmØ x 50mm(H) | Max:100mmØ x 300mm(H)
FEEDER DEVICE: Separate Wheel / Timing Screw
TOP CONVEYOR: 40W x 400L ( Speed Adjustable )
CODING DEVICE : HP-7001A ( Penumatic Operation )
TURN TABLE: 500Ø / 700Ø Turn Table
CONVEYOR: Top-chain ( 100mm W x 2.0M / 2.5M / 3.0 ML)
MACHING SIZE : 1000(1500)W x 1600mmH x 2000(2500) Lmm
WEIGHT: 160KGS / 190KGS
POWER: AC 110V / 220V ( signal phase ) x 0.75 KW

Wrap-round labeller