• เป็นเครื่องพิมพ์วันที่แบบตั้งโต๊ะ สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ น้ำหนัก
  • สามารถพิมพ์ได้หลากหลายวัสดุภัณฑ์ เช่น ฉลาก ถุงกระดาษ ถุงพลาสติกชนิดต่างๆ
  • Ribbon ม้วนกลับอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์ได้สะอาด คมชัด
  • ด้วยการออกแบบที่สมดุล ทำให้การใช้งานการพิมพ์ง่ายและประหยัดแรง