พลาสติกงานเกษตรและก่อสร้าง

พลาสติก PVC ชนิดใส, ใสมัว และใสสี, สีทึบใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การเกษตร, เรือนเพาะชำ, ปูบ่อน้ำ

Applications ก่อสร้าง
Thickness (mm) 0.05-0.50
Width (cm) 120-150
Hand Feel 19-70 phr.
Color Clear / Standard Color
Special Custom thickness, width, color available
Applications เรือนเพาะชำ
Thickness (mm) 0.05-0.50
Width (cm) 120-150
Hand Feel 19-70 phr.
Color Clear / Standard Color
Special Custom thickness, width, color available
Applications ปูบ่อน้ำ
Thickness (mm) 0.05-0.50
Width (cm) 120-150
Hand Feel 19-70 phr.
Color Clear / Standard Color
Special Custom thickness, width, color available